Created with WebWave CMS

O Nas

1. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji I propagowanie eksploracji zgodnej z prawem. 2. Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów I świadectw historii regionów I kraju, połączonej z informacją I upublicznieniem efektów tej działalności. 3. Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych w szczególności w muzeach współpracujących ze stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych . 

01/09/19